کمترین: 
1205.15
بیشترین: 
1207.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1205.15
زمان: 
6/8 08:00
قیمت اونس طلا امروز 8 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1205.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 02:00","price":1207.09},{"date":"1397/06/08 02:30","price":1206.63},{"date":"1397/06/08 05:00","price":1207.20},{"date":"1397/06/08 05:30","price":1205.53},{"date":"1397/06/08 08:00","price":1205.15}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399