کمترین: 
277.5
بیشترین: 
290.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
277.86
زمان: 
6/8 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 277.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 02:00","price":288.1},{"date":"1397/06/08 05:00","price":290.01},{"date":"1397/06/08 08:00","price":286.31},{"date":"1397/06/08 11:00","price":283.87},{"date":"1397/06/08 14:00","price":280.38},{"date":"1397/06/08 17:00","price":277.5},{"date":"1397/06/08 20:00","price":277.67},{"date":"1397/06/08 23:00","price":277.86}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399