پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0002
بیشترین: 
2.0103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0084
زمان: 
6/8 23:08
قیمت بنزین امروز 8 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 8 شهریور 1397 , 2.0084 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 00:08","price":2.0002},{"date":"1397/06/08 01:08","price":2.002},{"date":"1397/06/08 03:08","price":2.0025},{"date":"1397/06/08 04:08","price":2.0035},{"date":"1397/06/08 05:08","price":2.0045},{"date":"1397/06/08 06:08","price":2.0025},{"date":"1397/06/08 07:08","price":2.002},{"date":"1397/06/08 08:08","price":2.001},{"date":"1397/06/08 09:08","price":2.0005},{"date":"1397/06/08 10:08","price":2.0025},{"date":"1397/06/08 11:08","price":2.0011},{"date":"1397/06/08 12:08","price":2.0045},{"date":"1397/06/08 13:08","price":2.006},{"date":"1397/06/08 14:08","price":2.0063},{"date":"1397/06/08 15:08","price":2.0035},{"date":"1397/06/08 16:08","price":2.0062},{"date":"1397/06/08 17:08","price":2.0095},{"date":"1397/06/08 18:08","price":2.0103},{"date":"1397/06/08 19:08","price":2.0083},{"date":"1397/06/08 20:08","price":2.003},{"date":"1397/06/08 21:08","price":2.0036},{"date":"1397/06/08 22:08","price":2.0045},{"date":"1397/06/08 23:08","price":2.0084}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398