کمترین: 
74.75
بیشترین: 
74.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.75
زمان: 
6/7 19:08
قیمت نفت اوپک امروز 7 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 74.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 19:08","price":74.75}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399