کمترین: 
20
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21
زمان: 
6/7 20:10
قیمت لیر سوریه امروز 7 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 14:20","price":20},{"date":"1397/06/07 14:50","price":21},{"date":"1397/06/07 19:20","price":20},{"date":"1397/06/07 20:10","price":21}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398