کمترین: 
406630
بیشترین: 
414170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
414170
زمان: 
6/7 23:15
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 7 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 7 شهریور 1397 , 414170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 13:10","price":406630},{"date":"1397/06/07 13:25","price":407090},{"date":"1397/06/07 14:40","price":406780},{"date":"1397/06/07 14:50","price":406630},{"date":"1397/06/07 15:00","price":406940},{"date":"1397/06/07 15:10","price":407550},{"date":"1397/06/07 16:10","price":409710},{"date":"1397/06/07 18:10","price":411250},{"date":"1397/06/07 19:10","price":410940},{"date":"1397/06/07 20:00","price":411550},{"date":"1397/06/07 20:40","price":411250},{"date":"1397/06/07 21:10","price":412480},{"date":"1397/06/07 23:15","price":414170}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399