کمترین: 
304970
بیشترین: 
310630
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
310630
زمان: 
6/7 23:15
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 7 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 7 شهریور 1397 , 310630 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 13:10","price":304970},{"date":"1397/06/07 13:25","price":305320},{"date":"1397/06/07 14:40","price":305090},{"date":"1397/06/07 14:50","price":304970},{"date":"1397/06/07 15:00","price":305210},{"date":"1397/06/07 15:10","price":305670},{"date":"1397/06/07 16:10","price":307280},{"date":"1397/06/07 18:10","price":308440},{"date":"1397/06/07 19:10","price":308210},{"date":"1397/06/07 20:00","price":308670},{"date":"1397/06/07 20:40","price":308440},{"date":"1397/06/07 21:10","price":309360},{"date":"1397/06/07 23:15","price":310630}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399