کمترین: 
1830000
بیشترین: 
1850000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1850000
زمان: 
6/7 19:06
قیمت نیم سکه امروز 7 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1850000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 13:06","price":1850000},{"date":"1397/06/07 14:36","price":1830000},{"date":"1397/06/07 16:06","price":1840000},{"date":"1397/06/07 19:06","price":1850000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399