کمترین: 
3606000
بیشترین: 
3626000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3626000
زمان: 
6/7 16:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 7 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 7 شهریور 1397 , 3626000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:36","price":3606000},{"date":"1397/06/07 14:36","price":3616000},{"date":"1397/06/07 16:06","price":3626000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399