کمترین: 
3601000
بیشترین: 
3621000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3621000
زمان: 
6/7 16:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 7 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 3621000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:36","price":3601000},{"date":"1397/06/07 14:36","price":3611000},{"date":"1397/06/07 16:06","price":3621000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399