کمترین: 
3954000
بیشترین: 
4074000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4074000
زمان: 
6/7 22:06
قیمت سکه امامی امروز 7 شهریور 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 4074000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:30","price":3998000},{"date":"1397/06/07 12:36","price":4000000},{"date":"1397/06/07 12:54","price":4006000},{"date":"1397/06/07 13:06","price":4000000},{"date":"1397/06/07 13:24","price":3988000},{"date":"1397/06/07 14:36","price":3954000},{"date":"1397/06/07 14:48","price":4011000},{"date":"1397/06/07 15:00","price":4015000},{"date":"1397/06/07 15:06","price":4026000},{"date":"1397/06/07 16:06","price":4030000},{"date":"1397/06/07 17:06","price":4055000},{"date":"1397/06/07 18:06","price":4040000},{"date":"1397/06/07 19:06","price":4045000},{"date":"1397/06/07 20:06","price":4049000},{"date":"1397/06/07 20:36","price":4043000},{"date":"1397/06/07 21:06","price":4049000},{"date":"1397/06/07 22:06","price":4074000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399