کمترین: 
158
بیشترین: 
160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
160
زمان: 
6/7 20:20
قیمت روبل روسیه امروز 7 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:10","price":160},{"date":"1397/06/07 13:30","price":159},{"date":"1397/06/07 15:20","price":160},{"date":"1397/06/07 17:20","price":159},{"date":"1397/06/07 19:20","price":158},{"date":"1397/06/07 20:10","price":159},{"date":"1397/06/07 20:20","price":160}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399