کمترین: 
330
بیشترین: 
335
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
335
زمان: 
6/7 21:20
قیمت بات تایلند امروز 7 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 شهریور 1397 , 335 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:10","price":332},{"date":"1397/06/07 12:50","price":333},{"date":"1397/06/07 13:50","price":332},{"date":"1397/06/07 14:20","price":330},{"date":"1397/06/07 14:50","price":331},{"date":"1397/06/07 15:10","price":332},{"date":"1397/06/07 15:20","price":333},{"date":"1397/06/07 16:20","price":334},{"date":"1397/06/07 17:20","price":332},{"date":"1397/06/07 19:20","price":331},{"date":"1397/06/07 20:10","price":332},{"date":"1397/06/07 20:20","price":335},{"date":"1397/06/07 20:50","price":334},{"date":"1397/06/07 21:20","price":335}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399