کمترین: 
86
بیشترین: 
88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
87
زمان: 
6/7 20:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 7 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:10","price":87},{"date":"1397/06/07 14:20","price":86},{"date":"1397/06/07 14:50","price":87},{"date":"1397/06/07 20:20","price":88},{"date":"1397/06/07 20:50","price":87}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399