کمترین: 
153
بیشترین: 
155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155
زمان: 
6/7 20:20
قیمت روپیه هند امروز 7 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 7 شهریور 1397 , 155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:10","price":154},{"date":"1397/06/07 14:20","price":153},{"date":"1397/06/07 15:10","price":154},{"date":"1397/06/07 19:20","price":153},{"date":"1397/06/07 20:10","price":154},{"date":"1397/06/07 20:20","price":155}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398