کمترین: 
148
بیشترین: 
151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
150
زمان: 
6/7 20:50
قیمت افغانی امروز 7 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:10","price":149},{"date":"1397/06/07 12:50","price":150},{"date":"1397/06/07 13:50","price":149},{"date":"1397/06/07 14:20","price":148},{"date":"1397/06/07 14:50","price":149},{"date":"1397/06/07 15:20","price":150},{"date":"1397/06/07 17:20","price":149},{"date":"1397/06/07 20:20","price":151},{"date":"1397/06/07 20:50","price":150}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399