کمترین: 
1761300
بیشترین: 
1788200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1788200
زمان: 
6/7 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 7 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1788200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 12:10","price":1763900},{"date":"1397/06/07 12:40","price":1766600},{"date":"1397/06/07 12:45","price":1769200},{"date":"1397/06/07 13:10","price":1766600},{"date":"1397/06/07 13:25","price":1761300},{"date":"1397/06/07 14:40","price":1773200},{"date":"1397/06/07 14:50","price":1771400},{"date":"1397/06/07 15:00","price":1773200},{"date":"1397/06/07 15:10","price":1778000},{"date":"1397/06/07 16:10","price":1780200},{"date":"1397/06/07 17:05","price":1779800},{"date":"1397/06/07 18:10","price":1784200},{"date":"1397/06/07 19:10","price":1786400},{"date":"1397/06/07 20:00","price":1788200},{"date":"1397/06/07 20:40","price":1785500},{"date":"1397/06/07 21:10","price":1788200}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398