کمترین: 
2968
بیشترین: 
3031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3001
زمان: 
6/7 21:20
قیمت ریال قطر امروز 7 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 شهریور 1397 , 3001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 11:20","price":3031},{"date":"1397/06/07 12:10","price":2985},{"date":"1397/06/07 12:50","price":2996},{"date":"1397/06/07 13:10","price":3002},{"date":"1397/06/07 13:20","price":2993},{"date":"1397/06/07 13:50","price":2987},{"date":"1397/06/07 14:20","price":2968},{"date":"1397/06/07 14:50","price":2977},{"date":"1397/06/07 15:10","price":2983},{"date":"1397/06/07 15:20","price":2993},{"date":"1397/06/07 16:20","price":2997},{"date":"1397/06/07 17:20","price":2987},{"date":"1397/06/07 19:20","price":2975},{"date":"1397/06/07 20:10","price":2984},{"date":"1397/06/07 20:20","price":3012},{"date":"1397/06/07 20:50","price":3005},{"date":"1397/06/07 21:20","price":3001}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399