کمترین: 
1691
بیشترین: 
1730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1718
زمان: 
6/7 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 7 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:50","price":1728},{"date":"1397/06/07 11:20","price":1730},{"date":"1397/06/07 12:10","price":1702},{"date":"1397/06/07 12:50","price":1707},{"date":"1397/06/07 13:30","price":1705},{"date":"1397/06/07 13:50","price":1701},{"date":"1397/06/07 14:20","price":1691},{"date":"1397/06/07 14:50","price":1697},{"date":"1397/06/07 15:10","price":1700},{"date":"1397/06/07 15:20","price":1706},{"date":"1397/06/07 16:20","price":1707},{"date":"1397/06/07 17:20","price":1702},{"date":"1397/06/07 19:20","price":1701},{"date":"1397/06/07 20:10","price":1704},{"date":"1397/06/07 20:20","price":1721},{"date":"1397/06/07 20:50","price":1716},{"date":"1397/06/07 21:20","price":1718}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399