کمترین: 
8.9
بیشترین: 
9.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9
زمان: 
6/7 20:20
قیمت دینار عراق امروز 7 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:50","price":9.1},{"date":"1397/06/07 12:10","price":8.9},{"date":"1397/06/07 16:20","price":9},{"date":"1397/06/07 17:20","price":8.9},{"date":"1397/06/07 20:20","price":9}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398