کمترین: 
137472
بیشترین: 
137576
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
137472.0
زمان: 
6/7 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 7 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 137472.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:50","price":137576.0},{"date":"1397/06/07 11:00","price":137572.0},{"date":"1397/06/07 13:50","price":137472.0}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399