کمترین: 
6321
بیشترین: 
6458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6404
زمان: 
6/7 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 7 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 6404 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":6449},{"date":"1397/06/07 10:50","price":6456},{"date":"1397/06/07 11:20","price":6458},{"date":"1397/06/07 12:10","price":6359},{"date":"1397/06/07 12:50","price":6380},{"date":"1397/06/07 13:20","price":6374},{"date":"1397/06/07 13:30","price":6373},{"date":"1397/06/07 13:50","price":6353},{"date":"1397/06/07 14:20","price":6321},{"date":"1397/06/07 14:50","price":6340},{"date":"1397/06/07 15:10","price":6354},{"date":"1397/06/07 15:20","price":6375},{"date":"1397/06/07 16:20","price":6384},{"date":"1397/06/07 17:20","price":6361},{"date":"1397/06/07 19:20","price":6335},{"date":"1397/06/07 20:10","price":6353},{"date":"1397/06/07 20:20","price":6416},{"date":"1397/06/07 20:50","price":6397},{"date":"1397/06/07 21:20","price":6404}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398