کمترین: 
2630
بیشترین: 
2693
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2656
زمان: 
6/7 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 2656 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":2689},{"date":"1397/06/07 10:50","price":2691},{"date":"1397/06/07 11:20","price":2693},{"date":"1397/06/07 12:10","price":2652},{"date":"1397/06/07 12:50","price":2659},{"date":"1397/06/07 13:10","price":2658},{"date":"1397/06/07 13:20","price":2656},{"date":"1397/06/07 13:30","price":2655},{"date":"1397/06/07 13:50","price":2646},{"date":"1397/06/07 14:20","price":2634},{"date":"1397/06/07 14:50","price":2640},{"date":"1397/06/07 15:10","price":2643},{"date":"1397/06/07 15:20","price":2652},{"date":"1397/06/07 16:20","price":2656},{"date":"1397/06/07 17:20","price":2640},{"date":"1397/06/07 19:20","price":2630},{"date":"1397/06/07 20:10","price":2635},{"date":"1397/06/07 20:20","price":2661},{"date":"1397/06/07 20:50","price":2652},{"date":"1397/06/07 21:20","price":2656}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399