کمترین: 
1377
بیشترین: 
1406
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1395
زمان: 
6/7 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 7 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1395 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":1405},{"date":"1397/06/07 10:50","price":1406},{"date":"1397/06/07 12:10","price":1385},{"date":"1397/06/07 12:50","price":1390},{"date":"1397/06/07 13:10","price":1389},{"date":"1397/06/07 13:20","price":1388},{"date":"1397/06/07 13:50","price":1384},{"date":"1397/06/07 14:20","price":1377},{"date":"1397/06/07 14:50","price":1382},{"date":"1397/06/07 15:10","price":1384},{"date":"1397/06/07 15:20","price":1388},{"date":"1397/06/07 16:20","price":1390},{"date":"1397/06/07 17:20","price":1385},{"date":"1397/06/07 19:20","price":1380},{"date":"1397/06/07 20:10","price":1384},{"date":"1397/06/07 20:20","price":1397},{"date":"1397/06/07 20:50","price":1393},{"date":"1397/06/07 21:20","price":1395}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398