کمترین: 
7913
بیشترین: 
8090
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8021
زمان: 
6/7 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 شهریور 1397 , 8021 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":8086},{"date":"1397/06/07 10:50","price":8084},{"date":"1397/06/07 11:20","price":8090},{"date":"1397/06/07 12:10","price":7967},{"date":"1397/06/07 12:50","price":7991},{"date":"1397/06/07 13:10","price":7989},{"date":"1397/06/07 13:20","price":7982},{"date":"1397/06/07 13:30","price":7979},{"date":"1397/06/07 13:50","price":7957},{"date":"1397/06/07 14:20","price":7913},{"date":"1397/06/07 14:50","price":7934},{"date":"1397/06/07 15:10","price":7953},{"date":"1397/06/07 15:20","price":7980},{"date":"1397/06/07 16:20","price":7986},{"date":"1397/06/07 17:20","price":7956},{"date":"1397/06/07 19:20","price":7936},{"date":"1397/06/07 20:10","price":7957},{"date":"1397/06/07 20:20","price":8034},{"date":"1397/06/07 20:50","price":8011},{"date":"1397/06/07 21:20","price":8021}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398