کمترین: 
27983
بیشترین: 
28589
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28361
زمان: 
6/7 21:20
قیمت ریال عمان امروز 7 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 28361 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":28552},{"date":"1397/06/07 10:50","price":28584},{"date":"1397/06/07 11:20","price":28589},{"date":"1397/06/07 12:10","price":28151},{"date":"1397/06/07 12:50","price":28247},{"date":"1397/06/07 13:10","price":28244},{"date":"1397/06/07 13:20","price":28221},{"date":"1397/06/07 13:30","price":28213},{"date":"1397/06/07 13:50","price":28130},{"date":"1397/06/07 14:20","price":27983},{"date":"1397/06/07 14:50","price":28068},{"date":"1397/06/07 15:10","price":28133},{"date":"1397/06/07 15:20","price":28224},{"date":"1397/06/07 16:20","price":28265},{"date":"1397/06/07 17:20","price":28162},{"date":"1397/06/07 19:20","price":28050},{"date":"1397/06/07 20:10","price":28124},{"date":"1397/06/07 20:20","price":28399},{"date":"1397/06/07 20:50","price":28319},{"date":"1397/06/07 21:20","price":28361}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398