کمترین: 
11067
بیشترین: 
11305
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11267
زمان: 
6/7 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 11267 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":11297},{"date":"1397/06/07 11:20","price":11305},{"date":"1397/06/07 12:10","price":11129},{"date":"1397/06/07 12:50","price":11172},{"date":"1397/06/07 13:10","price":11170},{"date":"1397/06/07 13:20","price":11163},{"date":"1397/06/07 13:30","price":11159},{"date":"1397/06/07 13:50","price":11128},{"date":"1397/06/07 14:20","price":11067},{"date":"1397/06/07 14:50","price":11108},{"date":"1397/06/07 15:10","price":11131},{"date":"1397/06/07 15:20","price":11164},{"date":"1397/06/07 16:20","price":11177},{"date":"1397/06/07 17:20","price":11147},{"date":"1397/06/07 19:20","price":11153},{"date":"1397/06/07 20:10","price":11166},{"date":"1397/06/07 20:20","price":11273},{"date":"1397/06/07 20:50","price":11240},{"date":"1397/06/07 21:20","price":11267}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398