کمترین: 
7251
بیشترین: 
7397
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7345
زمان: 
6/7 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 7 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 7 شهریور 1397 , 7345 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":7396},{"date":"1397/06/07 10:50","price":7390},{"date":"1397/06/07 11:20","price":7397},{"date":"1397/06/07 12:10","price":7285},{"date":"1397/06/07 12:50","price":7314},{"date":"1397/06/07 13:20","price":7311},{"date":"1397/06/07 13:30","price":7309},{"date":"1397/06/07 13:50","price":7288},{"date":"1397/06/07 14:20","price":7251},{"date":"1397/06/07 14:50","price":7277},{"date":"1397/06/07 15:10","price":7292},{"date":"1397/06/07 15:20","price":7316},{"date":"1397/06/07 17:20","price":7286},{"date":"1397/06/07 19:20","price":7269},{"date":"1397/06/07 20:10","price":7279},{"date":"1397/06/07 20:20","price":7350},{"date":"1397/06/07 20:50","price":7331},{"date":"1397/06/07 21:20","price":7345}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398