کمترین: 
7899
بیشترین: 
8084
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7991
زمان: 
6/7 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 7 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 7 شهریور 1397 , 7991 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":8084},{"date":"1397/06/07 10:50","price":8065},{"date":"1397/06/07 11:20","price":8070},{"date":"1397/06/07 12:10","price":7946},{"date":"1397/06/07 12:50","price":7977},{"date":"1397/06/07 13:10","price":7974},{"date":"1397/06/07 13:20","price":7969},{"date":"1397/06/07 13:30","price":7967},{"date":"1397/06/07 13:50","price":7958},{"date":"1397/06/07 14:20","price":7899},{"date":"1397/06/07 14:50","price":7930},{"date":"1397/06/07 15:10","price":7939},{"date":"1397/06/07 15:20","price":7966},{"date":"1397/06/07 16:20","price":7970},{"date":"1397/06/07 17:20","price":7934},{"date":"1397/06/07 19:20","price":7909},{"date":"1397/06/07 20:10","price":7926},{"date":"1397/06/07 20:20","price":8002},{"date":"1397/06/07 20:50","price":7980},{"date":"1397/06/07 21:20","price":7991}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399