کمترین: 
8362
بیشترین: 
8549
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8475
زمان: 
6/7 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 7 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 شهریور 1397 , 8475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":8546},{"date":"1397/06/07 10:50","price":8540},{"date":"1397/06/07 11:20","price":8549},{"date":"1397/06/07 12:10","price":8419},{"date":"1397/06/07 12:50","price":8438},{"date":"1397/06/07 13:10","price":8435},{"date":"1397/06/07 13:20","price":8430},{"date":"1397/06/07 13:30","price":8429},{"date":"1397/06/07 13:50","price":8405},{"date":"1397/06/07 14:20","price":8362},{"date":"1397/06/07 14:50","price":8390},{"date":"1397/06/07 15:10","price":8405},{"date":"1397/06/07 15:20","price":8431},{"date":"1397/06/07 16:20","price":8438},{"date":"1397/06/07 17:20","price":8405},{"date":"1397/06/07 19:20","price":8374},{"date":"1397/06/07 20:10","price":8389},{"date":"1397/06/07 20:20","price":8471},{"date":"1397/06/07 20:50","price":8454},{"date":"1397/06/07 21:20","price":8475}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398