کمترین: 
1584
بیشترین: 
1620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1604
زمان: 
6/7 21:20
قیمت یوان چین امروز 7 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1604 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":1619},{"date":"1397/06/07 11:20","price":1620},{"date":"1397/06/07 12:10","price":1595},{"date":"1397/06/07 12:50","price":1599},{"date":"1397/06/07 13:20","price":1598},{"date":"1397/06/07 13:30","price":1597},{"date":"1397/06/07 13:50","price":1592},{"date":"1397/06/07 14:20","price":1584},{"date":"1397/06/07 14:50","price":1589},{"date":"1397/06/07 15:10","price":1592},{"date":"1397/06/07 15:20","price":1597},{"date":"1397/06/07 16:20","price":1599},{"date":"1397/06/07 17:20","price":1593},{"date":"1397/06/07 19:20","price":1588},{"date":"1397/06/07 20:10","price":1592},{"date":"1397/06/07 20:20","price":1608},{"date":"1397/06/07 20:50","price":1603},{"date":"1397/06/07 21:20","price":1604}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398