کمترین: 
1690
بیشترین: 
1761
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1709
زمان: 
6/7 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 7 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1709 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":1761},{"date":"1397/06/07 10:50","price":1756},{"date":"1397/06/07 11:20","price":1752},{"date":"1397/06/07 12:10","price":1725},{"date":"1397/06/07 12:50","price":1718},{"date":"1397/06/07 13:10","price":1715},{"date":"1397/06/07 13:20","price":1717},{"date":"1397/06/07 13:30","price":1715},{"date":"1397/06/07 13:50","price":1711},{"date":"1397/06/07 14:20","price":1702},{"date":"1397/06/07 15:10","price":1706},{"date":"1397/06/07 15:20","price":1711},{"date":"1397/06/07 16:20","price":1696},{"date":"1397/06/07 17:20","price":1692},{"date":"1397/06/07 19:20","price":1693},{"date":"1397/06/07 20:10","price":1690},{"date":"1397/06/07 20:20","price":1709},{"date":"1397/06/07 20:50","price":1708},{"date":"1397/06/07 21:20","price":1709}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399