کمترین: 
2943
بیشترین: 
3008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2983
زمان: 
6/7 21:20
قیمت درهم امارات امروز 7 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 2983 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":3004},{"date":"1397/06/07 10:50","price":3006},{"date":"1397/06/07 11:20","price":3008},{"date":"1397/06/07 12:10","price":2962},{"date":"1397/06/07 12:50","price":2971},{"date":"1397/06/07 13:10","price":2970},{"date":"1397/06/07 13:20","price":2968},{"date":"1397/06/07 13:30","price":2967},{"date":"1397/06/07 13:50","price":2963},{"date":"1397/06/07 14:20","price":2943},{"date":"1397/06/07 14:50","price":2954},{"date":"1397/06/07 15:10","price":2959},{"date":"1397/06/07 15:20","price":2968},{"date":"1397/06/07 16:20","price":2972},{"date":"1397/06/07 17:20","price":2962},{"date":"1397/06/07 19:20","price":2950},{"date":"1397/06/07 20:10","price":2958},{"date":"1397/06/07 20:20","price":2987},{"date":"1397/06/07 20:50","price":2978},{"date":"1397/06/07 21:20","price":2983}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399