کمترین: 
12612
بیشترین: 
12898
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12816
زمان: 
6/7 21:20
قیمت یورو امروز 7 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 7 شهریور 1397 , 12816 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":12894},{"date":"1397/06/07 10:50","price":12886},{"date":"1397/06/07 11:20","price":12898},{"date":"1397/06/07 12:10","price":12700},{"date":"1397/06/07 12:50","price":12732},{"date":"1397/06/07 13:10","price":12731},{"date":"1397/06/07 13:20","price":12726},{"date":"1397/06/07 13:30","price":12720},{"date":"1397/06/07 13:50","price":12689},{"date":"1397/06/07 14:20","price":12612},{"date":"1397/06/07 14:50","price":12661},{"date":"1397/06/07 15:10","price":12683},{"date":"1397/06/07 15:20","price":12722},{"date":"1397/06/07 16:20","price":12733},{"date":"1397/06/07 17:20","price":12685},{"date":"1397/06/07 19:20","price":12675},{"date":"1397/06/07 20:10","price":12708},{"date":"1397/06/07 20:20","price":12831},{"date":"1397/06/07 20:50","price":12798},{"date":"1397/06/07 21:20","price":12816}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399