کمترین: 
10715
بیشترین: 
10910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10910
زمان: 
6/7 20:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 7 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 10910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 10:20","price":10810},{"date":"1397/06/07 12:50","price":10760},{"date":"1397/06/07 13:10","price":10730},{"date":"1397/06/07 13:20","price":10750},{"date":"1397/06/07 13:30","price":10760},{"date":"1397/06/07 13:50","price":10715},{"date":"1397/06/07 14:20","price":10780},{"date":"1397/06/07 14:50","price":10750},{"date":"1397/06/07 15:10","price":10810},{"date":"1397/06/07 16:20","price":10840},{"date":"1397/06/07 17:20","price":10900},{"date":"1397/06/07 19:20","price":10885},{"date":"1397/06/07 20:20","price":10910}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399