کمترین: 
2475.7
بیشترین: 
2475.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.7
زمان: 
6/7 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 7 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 2475.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":2475.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398