کمترین: 
61.9
بیشترین: 
61.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.9
زمان: 
6/7 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 7 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 61.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":61.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399