کمترین: 
1023.8
بیشترین: 
1023.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1023.8
زمان: 
6/7 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 1023.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":1023.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399