کمترین: 
3079.2
بیشترین: 
3079.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3079.2
زمان: 
6/7 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 شهریور 1397 , 3079.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":3079.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399