کمترین: 
3412.4
بیشترین: 
3412.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3412.4
زمان: 
6/7 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 7 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 3412.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":3412.4}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399