کمترین: 
352
بیشترین: 
352
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352
زمان: 
6/7 09:20
قیمت دینار عراق امروز 7 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 352 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":352}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398