کمترین: 
13876.9
بیشترین: 
13876.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13876.9
زمان: 
6/7 09:20
قیمت دینار کویت امروز 7 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 13876.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":13876.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399