کمترین: 
503.6
بیشترین: 
503.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
503.6
زمان: 
6/7 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 7 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 503.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":503.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398