کمترین: 
460.2
بیشترین: 
460.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
460.2
زمان: 
6/7 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 7 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 شهریور 1397 , 460.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":460.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399