کمترین: 
57.3
بیشترین: 
57.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.3
زمان: 
6/7 09:20
قیمت افغانی امروز 7 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 57.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":57.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399