کمترین: 
4300.9
بیشترین: 
4300.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4300.9
زمان: 
6/7 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 4300.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":4300.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399