کمترین: 
3253.3
بیشترین: 
3253.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3253.3
زمان: 
6/7 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 7 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 شهریور 1397 , 3253.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":3253.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399