کمترین: 
3774.9
بیشترین: 
3774.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3774.9
زمان: 
6/7 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 7 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 3774.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":3774.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398