کمترین: 
616.5
بیشترین: 
616.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
616.5
زمان: 
6/7 09:20
قیمت یوان چین امروز 7 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 616.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":616.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399