کمترین: 
671.4
بیشترین: 
671.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
671.4
زمان: 
6/7 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 7 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 671.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":671.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398